Nabízíme služby architektů od prvotní rozvahy až po stavební dozor a kolaudaci:


Zpracováváme:

Studie proveditelnosti
Architektonické a urbanistické studie
Dokumentaci pro úřady (územní řízení, stavební povolení, ohlášení)
Dokumentaci pro provádění stavby včetně výkazu výměr a položkových rozpočtů


Jsme schopní zastupovat naše klienty při jednání s úřady, nebo k tomu poskytnout konzultace.

Asistujeme při výběru stavební firmy.

Účastníme se stavby jako technický či autorský dozor.


Pokud máte zájem stavět či rekonstruovat, rádi se s Vámi sejdeme a probereme nutný postup, administrativní náležitosti i finanční rozvahu.

Zabýváme se projekty staveb pro veřejný i soukromý sektor.

Bytové domy, rodinné domky, rekonstrukce historických staveb, přestavby interiérů a další.

Edit