Společný ateliér jsme založili v roce 2010.


V současnosti pracujeme třech až pěti, nepočítaje externisty na profese, vizualizace a pod.


Mg.A. Marek Kopeć


Narozen 1977 v Praze


1992-1997 střední průmyslová škola stavební Praha
1998-2003 studium na Fakultě architektury ČVUT
2002 letní škola architektury Monte Carasso
2005-2007 studium na Fakultě architektury FA TUL v Liberci
2007-2009 studium na Škole architektury AVU
2009 obhajoba diplomové práce, vedoucí diplomové práce prof. Emil Přikryl
2008-2010 asistentem na Škole architektury AVU
2007-2008 práce v ateliéru Skupina
od 2007 spolupráce O.S. Kruh


ing.arch. Mg.A. Ondřej Dušek


Narozen 1979 v Praze


1998-2007 studium na Fakultě architektury ČVUT
2003-2004 dvousemestrální stáž na École d’Architecture de Bretagne, Rennes
2006 obhajoba diplomové práce, vedoucí diplomové práce prof. Alena Šrámková
2005-2009 studium na Škole architektury AVU
2006-2007 práce v ateliéru Hnilička- Císler Architekti
  • na studii a prováděcím projektu přestavby a přístavby vily v Černošicích
  • na prováděcím projektu novostavby vily v Dubči
  • na prováděcím projektu kašen pro náměstí Republiky v Plzni
2009 obhajoba diplomové práce, vedoucí diplomové práce prof. Emil Přikryl
2009 externě v ateliéru Hnilička- Císler Architekti
  • práce na prováděcím projektu mateřské školky do Doubravčic
2013 autorizace České komory architektů

Edit