Výstava Baugruppe Ist Super!

Galerie Kvalitář, Senovážné náměstí 17, Praha 6.2.- 4.3.2015
Kurátoři výstavy: Helena Doudová, Marek Kopeć
Spoluorganizátor projektu: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy – Vladimír Fialka, Žofie Raimanová
Architekti výstavy: Kopeć Dušek Architekti – Marek Kopeć, Ondřej Dušek
PR a fundraising: Jana Doudová
Grafické řešení: Laboratoř – Petr Babák, Richard Rozhoň
Ilustrace: Nikola Giancintová
Partneři projektu: Česko-německý fond budoucnosti, Hlavní město Praha, Goethe-Institut v Praze,
Nadace české architektury, Ministerstvo kultury České Republiky
Autor fotografií: Zdeněk Porcal

Střešní nástavba na Letné

Projekt zachovává hmotu střechy směrem do ulice a upravuje tvar střechy směrem do dvora.

Na této straně by mělo vzniknout ustoupené patro s terasami a s velkými ateliérovými okny.

Nástavba obsahuje tři byty, které by po kolaudaci měly připadnout jednotlivým společníkům.

Nástavba vychází z charakteru staveb prvních desetiletí 20. století, z motivů střešních ateliérů.

Zásahy do nosných konstrukcí jsou minimální.

klient: sdružení fyzických osob
autoři: Marek Kopeć, Ondřej Dušek
fáze: architektonická studie
rok: od 2013

Studie úprav KD Eden

Cílem projektu bylo upravit dispozici tak, aby lépe vyhovovala současným nárokům. aby bylo možné rozdělit provoz mezi více menších subjektů.

V přízemí vzniká nová centrální vstupní hala, odkud jsou přístupné další prostory: kinosál v podzemí. Dětské a komunitní centrum. Hudební klub a galerie v prvním patře.

autoři: Marek Kopeć, Ondřej Dušek
fáze: architektonická studie
rok: 2012 - 2013

Nábytek s piktogramy pro školku ve Vokovicích

materiál: březová překližka
klient: Fakultní mateřská škola Arabská, Praha Vokovice
autoři: Martina Kárová, Ondřej Dušek
rok: 2010

Rodinný domek v sadu, v katastrálním území Praha Lysolaje

Projekt je vlastně přestavbou stávajícího domku (přízemí plus podkroví), ze kterého zůstávají zachovány nosné zdi přízemí.

První patro a podkroví jsou dostavěny nově.Domek zahrnuje bydlení a pracovny klientů. Materiály: probarvené omítky, dřevěné rámy oken, střecha z cembonitových šablon, předzvětralý zinkový plech.

Prezentované obrázky: první a druhá, snížená a členitější verze. Pozn.: Ve vizualizace jsou vědomě potlačeny stromy, za kterými je dům skryt, pouze pro potřeby představy o podobě domu, ve skutečnosti bude dům skryt za stávajícími stromy, které klient nehodlá kácet.

klient: soukromá osoba
autoři: Ondřej Dušek, Marek Kopeć
fáze: územní řízení
rok: od 2013

Přestavba statku v Budišově u Třebíče

Cílem projektu byl návrh rámcových úprav hospodářské části a detailní řešení obytného stavení.

To bylo nakonec navrženo kompletně nové. Hmota stavby se od původní liší.

Stavba je užší a původní tvar L se změnil na T. Při hranici pozemku je umístěn nový dvorek přivádějící světlo do míst, která je jinak obtížné prosvětlit.

V souladu s přáním klientů jsou v hlavní hmotě umístěny obytné místnosti a servisní místnosti jsou vyčleněny do bočního křídla.

autoři: Marek Kopeć, Ondřej Dušek
studie: 2012
projekt pro stavební povolení: ing.Pavel Vostál, Marek Kopeć, 2013
realizace: 2013- 2014

Domek pro jednu osobu v zahradě. S minimálními náklady.

autoři: Marek Kopeć, Ondřej Dušek
studie: 2010
stavební povolení: 2011
realizace: 2012- 2015

Interiér mateřské školy Jahoda v Praze na Černém Mostě

Nový interiér školky v nízkorozpočtovém řešení. Nové herní prvky, kryty na radiátory, vestavěný nábytek Výzboda na stěnách a na nábytku Grafické značky dětí i tříd

autoři: Ondřej Dušek, Marek Kopeć, Bohdan Dušek
spolupráce: Hana Gárová, Milada Sukdoláková, Mirka Jílková
návrh a realizace: 2014

Bytový dům pro seniory v Opavě

autoři: Marek Kopeć, Ondřej Dušek
vizualizace: Adam Wlazel
fáze: architektonická soutěž
rok: 2013

Interiér družiny a speciálně pedagogického centra při Speciální škole Jaroslava Ježka v Loretánské ulici v Praze

Návrh vychází ze specifických potřeb dětí s vadami zraku.

Požadována je kontrastní barevnost, další rovinou jsou pak haptické kvality nábytku.

autoři: Martina Kárová a Ondřej Dušek
studie: 2012
prováděcí projekt: 2014
realizace stavební části: 2014

Kolekce hraček z překližky

"Noemův remorkér, Noemova raketa"

materiál: březová překližka
autor: Ondřej Dušek
rok: 2011

Interiér kadeřnictví v Jagellonské ulici v Praze

autor: Ondřej Dušek
rok: 2013

Expozice návštěvnického centra Českého Krasu u Koněpruských jeskyní

Expozice s názvem "Na dně tropického moře" by měla pojednávat o období rozhodujím pro utváření krajiny regionu.

O vrstvení usazenim na dně prvohorního - tehdy tropického - moře.

V dalším plánu pojednává o přírodě současné.

autoři: Michal Bartošek, Marek Kopeć, Ondřej Dušek
spolupráce: Štěpán Šefr, Jan Padyšák
fáze: architektonická studie rok: 2011

Edit